تعمیر و بازسازی انواع باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

باکت بیل مکانیکی

تعمیر و بازسازی انواع باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

باکت بیل هیتاچی 350

ساخت انواع باکت بیل مکانیکی

تعمیر و بازسازی انواع باکت های ماشین آلات راهسازی

تعویض ورقهای کناری باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت

تعمیر و بازسازی انواع باکت از عرض 40 تا 200 سانتیمتر جهت کلیه بیل های مکانیکی و بیل بکهو

تعویض ورق کفی باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت

تعویض ورق پشتی انواع باکت های بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

تعویض و تعمیر بوشهای انواع باکت

تعویض و تعمیر و بازسازی دسته های انواع باکت

تغییر حجم باکت در ابعاد مختلف از 40 تا 200 سانتیمتر

تعمیر و بازسازی انواع باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو و مینی بیل و مینی لودر

تعمیر و تعویض تیغه جلو باکت با ضخامتهای مختلف بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

تاب گیری تیغه انواع باکت بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

تقویت باکتهای بیل مکانیکی و لودر و بابکت و بیل بکهو

تعمیر انواع باکتهای سرندی و تعویض توری و سرند باکت و تقویت آن

تعمیر-بازسازی-باکت-بیل مکانیکی-لودر-بابکت-بیل بکهو

www.JavaherYadak.com

تعویض کلنگی (آداپتور)

تعویض انواع ناخن با کاربردهای مختلف با آلیاژ ضد سایش

بازسازی و تعمیر باکتهای ساییده شده و پوسیده و تابیده شده بر اثر برخورد با جسم سخت

تعمیر و بازسازی انواع باکت بیل مکانیکی-لودر-بابکت-بیل بکهو

www.JavaherYadak.com